Rozważania o naturze światła

Praca przedstawia proste i łatwe do powtórzenia w podstawowej studenckiej pracowni laboratoryjnej doświadczenia, które zaskakują swoją prostotą ale jednocześnie prowadzą do kontrowersyjnych wniosków.

Proste i logiczne rozumowanie przedstawione w niniejszej pracy wraz z przedstawionymi wynikami doświadczeń powinno skłonić czytelnika do głębszej refleksji nad naturą otaczającej nas rzeczywistości w szczególności nad naturą światła. Stąd tytułowe pytanie.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do lektury i owocnych przemyśleń oraz rozważań nad przedstawionymi w pracy zagadnieniami. Do pobrania tutaj

Paweł Fiertek

Thoughts about the nature of light

This page is about the nature of light. Here you may download the work "Light - what is it really?" where you may read about interesting experiments about interference, diffraction and wave-particle dualism of light.

Presented experiments surprise with their simplicity and results in unexpected conclusion about the nature of light: The current ideas of nature currently agreed by physicists, including the wave-corpuscular nature of light, must be changed.

Most probably quantum mechanics and many other parts of physics must be revisited from the basics. I recommend everyone interested in true nature of light, and many other problems, to read this work.

Paweł Fiertek