Rozważania o naturze światła

Strona jest poświęcona rozważaniom dotyczącym natury światła. W tym miejscu umieszczona jest praca: "Światło! Czym naprawdę jest" w której można zapoznać się z ciekawymi doświadczeniami dotyczącymi takich zagadnień jak interferencja, dyfrakcja oraz dualizm korpuskularno-falowy w odniesieniu do światła.

Przedstawione doświadczenia wraz z rozważaniami zaskakują swoją prostotą i prowadzą do zaskakującego wniosku odnośnie natury światła. Mianowicie, dotychczas przyjęty przez fizyków obraz świata, a w szczególności przyjęcie falowej natury światła będzie musiał ulec zmianie.

Być może znaczącej zmianie bądź głębokiej weryfikacji będzie musiała ulec również mechanika kwantowa oraz wiele innych zagadnień. Wszystkich zainteresowanych tytułowym zagadnieniem zachęcam do zapoznania się ze wspomnianą pracą.

Paweł Fiertek

Thoughts about the nature of light

This page is about the nature of light. Here you may download the work "Light - what is it really?" where you may read about interesting experiments about interference, diffraction and wave-particle dualism of light.

Presented experiments surprise with their simplicity and results in unexpected conclusion about the nature of light: The current ideas of nature currently agreed by physicists, including the wave-corpuscular nature of light, must be changed.

Most probably quantum mechanics and many other parts of physics must be revisited from the basics. I recommend everyone interested in true nature of light, and many other problems, to read this work.

Paweł Fiertek